Việt Nam: Đàn áp Nhân quyền thành hệ thống

0
28

Những nhà vận động và bảo vệ nhân quyền không chốn dung thân
(New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố Phúc trình Toàn cầu 2012,
trong đó nêu rõ chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhà vận động và bất đồng chính kiến trong năm 2011, xiết chặt các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp. Các blogger, nhà văn, nhà bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi đất đai, vận động chống tham nhũng, ủng hộ dân chủ và tự do tôn giáo bị sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ, tra tấn và bỏ tù.

Vn59 6 HRW_VietNamDanApNhanQuyenThanhHeThong

http://www.hrw.org/node/104534
January 24, 2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here