DANH SÁCH TNLT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2012

0
35

Cập Nhật ngày 23-12-2012
1. Trương Văn Duy (Trại 2, Xuân Lộc, án chung thân, giảm 20 năm, đã ở 14 năm)
2. Lê Văn Tính (T2, Xuân Lộc, dân biểu VNCH, đã trên 70 tuổi, án 20 năm, đã ở 14
năm, trước đây đã có 10 năm tập trung cải tạo)
3. Đỗ Văn Thái (T2, XL, án 17 năm, đã ở 11 năm, đang bị HIV, qua AIDS)
4. Nguyễn Hữu Cầu (T2, XL, án chung thân, đã ở 34 năm tù)
DanhSach TNLT 23-12-2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here