BÁO CÁO NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM – 2014

0
27

Dẫn nhập
Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm 2013. Ngày 5 tháng 2 năm 2014, Việt Nam tham dự Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát chu kỳ II để báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những thành tựu mà chính quyền đã thực hiện trong lãnh vực nầy. Đại diện của Việt nam đã tận dụng cơ hội nầy để phô trương rằng Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền như họ đã cam kết với tư cách là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, và một quốc gia đã tham gia nhiều công ước quốc tế về nhân quyền. Việt Nam cũng đã chấp thuận 182 khuyến nghị trong số 227 khuyến nghị các quốc gia tham dự Kiểm điểm định kỳ phổ quát đưa ra.

VNI30_04_15_BaocaoNQVN_2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here