Prix des droits de l’homme

0
39

http://www.vietnamhumanrights.net/website/161113_VNHRN.htm
http://www.vietnamhumanrights.net/website/151114_VNHRN.htm

Thanh Le, 19 ans. Education du Vietnam : la politique d’abêtissement du peuple
https://www.youtube.com/watch?v=heaE_ne4Qf8

Documents divers au 15/11/2016

 

Thanh Le, 19 ans. Education du Vietnam : la politique d’abêtissement du peuple
https://www.youtube.com/watch?v=heaE_ne4Qf8

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Bài giảng lễ công lý và hòa bình
https://www.youtube.com/watch?v=DwoulOF3z3g&feature=youtu.be
ĐƯỜNG TA TA CỨ ĐI
Vui buồn 30 tháng tư 2015
L’attaque au vitriol de François contre la curie romaine

https://www.youtube.com/watch?v=zN18OezFI2g

(Sermon de Mgr Joseph Nguyen Van Toan à Saigon le 01/12/2014)
Bản Lên tiếng về tội ác giết Tù nhân Lương tâm của Cộng sản VN
Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

DanhSach TNLT 23-12-2012
BÁO CÁO VỀ NHÂN QUYỀN VN TẠI ĐẠI HỘI NHÂN QUYỀN Ở KRAKOW
LAND RIGHTS DEPRIVATION: A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS VIOLATION IN VIETNAM

(By Nguyen Minh Can)

Le 37e quartier de Hanoï
So much for the next Asian success story.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/11/the_end_of_the_vietnamese_miracle
JULY 11, 2012 – (Geoffrey Cain)

Vấn đề nông dân đầu thế kỷ 21 (Nguyễn Minh Cần)
LỘT TRẦN CHẾ ĐỘ CSVN (Dương Thu Hương)
Khối 8406 – Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam
Khi chính quyền “coi dân như kẻ thù (Võ Thị Hảo)
La liberté religieuse au Vietnam (Père Nguyễn Văn Khải)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here