Home Chúng tôi là ai? Giải Phóng viên vỉa hè

Giải Phóng viên vỉa hè

Giải Phóng Viên Vỉa Hè do Viêt Nam Infos sáng lập ngày 8 tháng tư 2011 (nhân 5 năm thành lập Khối 8406) với mục đích khuyến khích tinh thần trách nhiệm công dân.