Home Thi hào Nguyễn Chí Thiện

Thi hào Nguyễn Chí Thiện

Cố Thi sĩ “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện, được mệnh danh “Ngục sĩ”, nhà thơ phản kháng nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ông từng được giải thưởng của Hội Nhà văn Quốc tế vào năm 1998.